www.pact.org
Laatste artikelen

Welkom bij PACT, de site waar u antwoorden zult vinden op uw vragen over pensioen, pensioenbreuk, lijfrente, beleggen en andere vormen van verdeling van geld tussen 'nu' en 'straks'. Het gaat hier over collectief en individueel pensioen, netto beleggen of in een polis, optimaal benutten van een "gouden handdruk" en het in kaart brengen van uw inkomen nu, in verhouding tot uw verkregen en nog te verkrijgen pensioenrechten, inkomsten uit lijfrente, bedrijfsspaarregeling, employee benefits etc.

Uiteraard adviseren wij u over aanvulling van geconstateerde tekorten. Wij doen dat, voor zover u dat hier niet interactief zelf kunt, op tariefbasis en/of in samenwerking met vrijwel alle in Nederland werkzame verzekeraars. Deze site is voor zover nodig ook uw toegang tot die verzekeraars zodat u ze niet elk afzonderlijk hoeft te bezoeken. Zo nodig adviseren wij u bij het maken van een keuze op grond van uw bestaande voorzieningen en uw wensen voor de toekomst.

PACT is het adviesbureau van mr Otto P. Takes dat is opgericht in 1987. Wij adviseren werkgevers  en werknemers, consultants voor outplacement en hun cliënten, interim managers, dga's (direkteuren-grootaandeelhouders) en hun financiële adviseurs over collectieve en individuele voorzieningen.

Het interactieve deel van deze site wordt nu ontwikkeld. Voor het zelf maken van berekeningen zult u dus later nog eens moeten terugkomen. U kunt wel vragen stellen per e-mail en wij zullen u ook zo antwoorden. De gegevens die wij van u ontvangen worden strikt vertrouwelijk behandeld en zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming nooit aan derden ter beschikking gesteld. Dank voor uw bezoek en graag tot 'ziens'!

Reacties (4)